SECCIÓ 4

MONÀRQUICS I REPUBLICANS

‘La Tronà’ (1885)

La Tronà : semanari bilingüe festiu y lliterari. Núm. 235 (13 des. 1908). Valencia : [s.n.],[1884]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX

Blasco Ibáñez, V. "Corpus Valencià". En El Cuento del dumenche. Núm. 24 (11 jun. 1914). BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu El ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. La Barraca (1903)

La Barraca : semanari radical pera la chent de barral. Núm. 1 (12 abr. 1903). Valencia : [s.n.], 1903-[1905] (Valencia ...
Llegeix Més

‘La Cueva’ (1903)

La Cueva : periódico satírico político. Valencia : [s.n.], 1903- BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Barraca’ (1903)

La Barraca : semanari radical pera la chent de barral. Valencia : Imprenta de El Pueblo, 1903-[1905]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Sansón’ (1903)

Sansón : semanario satírico. Valencia : [s.n.], 1903. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Rayo’ (1903)

El Rayo. Valencia : [s.n.], 1903. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Bata blanca’ (1904)

La Bata blanca : semanario político rabioso. Valencia : Imprenta La Bata Blanca, 1904. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Perogrullo’ (1904)

Perogrullo : periódico a gusto de todos los... Valencia : [s.n.], 1904. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Ráfaga’ (1905)

La Ráfaga : semanario impolítico, satírico y romántico.Valencia : [s.n.], 1905. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Satiricón’ (1906)

El Satiricón : semanario para pocos.València : [s.n.], 1906. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Paragüero’ (1906)

El Paragüero : semanario republicano a secas. Any 1, núm. 1 (6 gen. 1906). Valencia : [s.n.], 1906. BVNP. Col·lecció ...
Llegeix Més

‘La Fam’ (1906)

La Fam : suplement a L'Abundansia, periodic fallero. 19 març 1906. Valencia : Imp. V. Ferrer, [1906]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Chala’ (1908)

La Chala : semanari humoristic y chustisiero.Valencia : Imp. Domenech y Taroncher, 1908-[1909]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Hijo de Gedeón’ (1908)

El Hijo de Gedeón : semanario con y sin ilustración. Año 1, n. 1 (3 sept. 1908). Valencia : [s.n.], ...
Llegeix Més

Cuento del dumenche [sic] (1908-1909)

El Cuento del dumenche : semanari ilustrat. Valencia : [s.n.], 1908-1909. Declaració d'intencions publicada en núm. 1 (9 ag. 1908) ...
Llegeix Més

Vicent M. Carceller (València 1890-Paterna 1940)

Vicent M. Carceller (València 1890-Paterna 1940). Retrat de la coberta d'El Cuento del Dumenche. Núm. 177 (15 maig 1917). BVNP ...
Llegeix Més

‘El Papagayo’ (1912)

El Papagayo : semanario parlanchin. Año 1, n. 1 (3 sept. 1908). Valencia : [s.n.], 1912. BVNP. Col·lecció Valenciana El ...
Llegeix Més

‘El Motiló’ (1912)

El Motiló : semanari impolític, festiu y lliterari. Any 1, època 1, núm. 7 (19 març 1912). Valencia : Imp ...
Llegeix Més

‘El Guante Blanco’ (1912)

El Guante Blanco : semanario inofensivo. Any 1, època 1, núm. 7 (19 març 1912). Valencia : Imprenta Sucesores de ...
Llegeix Més

‘La Traca (1912-1938)’

La Traca : semanari bilingüe festiu y lliterari. Època 2, any 5, núm. 95 (23 ag. 1913). Valencia : [s.n.], ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘La Traca’ (1912-1938)

La Traca : semanari bilingüe festiu y lliterari. Època 2, any 5, núm 72 [i.e. 71] (15 març 1913). Valencia ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘El Tio Cuc’ (1914-[1936])

El Tio Cuc : diputat a Corts per El Rebolledo, defensor de la chusma y de la chent de tro ...
Llegeix Més

‘El Palleter’ (1913)

El Palleter : periòdic impolític, carregat de sofre. Any 28, núm. 1 (16 feb. 1913). Valencia : Gaspar i Jusep ...
Llegeix Més

‘El Tio Cuc’ (1914)

El Tio Cuc : diputat a Corts per El Rebolledo, defensor de la chusma y de la chent de tro ...
Llegeix Més

‘La Pebrera’ (1914)

La Pebrera : semanari picantet, defensor dels interesos de moltes ames de llet. Núm. 1 (10 gen. 1914). Valencia : ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘El Pardalero’ (1915)

El Pardalero : semanari festiu, pare de la grasia, chermá de la juerga y cosí del bon humor. Any 1, ...
Llegeix Més

‘El Pardalero’ (1915)

El Pardalero : semanari festiu, pare de la grasia, chermá de la juerga y cosí del bon humor.a. Any 1, ...
Llegeix Més

Josep Calpe de Sabino (Campos de Arenoso 1886-València 1950)

Josep Calpe de Sabino. Detall de la secció 'Gent de casa' de La Traca núm. 63 (18 gen. 1913). BVNP ...
Llegeix Més

‘La Matraca’ (1916)

La Matraca. Núm. 6 (26 maig 1916). Valencia : [s.n.], 1916. BVNP. Col·leció Valenciana Josep Calpe de Sabino (Campos de ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘El Fallero’ (1921-1936)

El Fallero : periòdic festero, buñolero y sandunquero. Any 1930. Valencia : [Carceller], 1921-1936. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Fallero’ (1921-1936)

El Fallero : periòdic festero, buñolero y sandunquero.Any 1930. Valencia : [Carceller], 1921-1936. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Nostre teatro’ (1921)

Nostre teatro : revista semanal lliteraria.Vol. any 1921. Valencia : Carceller, 1921-1932. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell ...
Llegeix Més

‘La Sombra’ (1924-[1926])

La Sombra : semanari festiu y lliterari se publica tots els disaptes. Any 2, núm. 64 (3 oct. 1925). Valencia ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘La Sombra’ (1924-1926)

La Sombra : semanari festiu y lliterari se publica tots els disaptes. Any 2, núm.31 (14 feb. 1925). Valencia : ...
Llegeix Més

Gutiérrez (Madrid). Portada núm. 42 (març 1928)

Cartel·la Gutiérrez (Madrid). Portada núm. 42 (març 1928) BVNP. Hemeroteca, Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

Gutiérrez (Madrid). Suplement faller al núm. 42 (març 1928)

Cartel·la Gutiérrez (Madrid). Suplement faller al núm. 42 (març 1928) BVNP. Hemeroteca, Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

Gutiérrez (Madrid). Coberta núm. 145 (març 1930)

Cartel·la Gutiérrez (Madrid). Coberta núm. 145 (març 1930) BVNP. Hemeroteca, Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

Publicitat del viatge del personal de Gutierrez a les falles de l’any 1930

Cartel·la [Pàgina de publicitat del viatge organitzat per la revista Gutierrez a les falles de l'any 1930] En Gutiérrez, núm ...
Llegeix Més

Gutiérrez (Madrid). Contracoberta núm. 145 (març 1930)

Cartel·la Gutiérrez (Madrid). Contracoberta núm. 145 (març 1930) BVNP. Hemeroteca, Colecció Valenciana ...
Llegeix Més

Cuadernos de Cultura 5 (1930)

http://bv.gva.es:80/cginetbv-bin/abnetop?TITN=90625 ...
Llegeix Més

L’aventura de Peret (1928)

bv.gva.es:80/cginetbv-bin/abnetop?TITN=261879 ...
Llegeix Més

Pantomima (1928)

http://bv.gva.es:80/cginetbv-bin/abnetop?TITN=78136 ...
Llegeix Més
Tags:
No Comments

Post a Comment