Panells

Ricard Blasco Laguna (1921-1994)

Homenatge a Ricard Blasco Laguna La insolent sàtira... valenciana Antonio Cosín Mares. Ricard Blasco Laguna. Retrat. 2016 Humanista, polifacètic, i ...
Llegeix Més

PRECOL·LOQUIS SEGLES XV I XVI

Lo procés de les olives é Disputa des jovens hi des vells / fet per alguns trovadors que avant se ...
Llegeix Més

PRECOL·LOQUIS SEGLES XV I XVI. La brama dels llauradors… [ca. 1490]

Verger, E.J. "La brama dels llauradors..." [fragment] publicat per Artur Alvárez en Aquells poetes [en línia]. [Consulta: 3 juliol 2016] ...
Llegeix Més

COL·LOQUIS SEGLES XVII I XVIII

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama, torna al altre dia a ...
Llegeix Més

GUERRES, REVOLUCIONS I CONTRAREVOLUCIONS: 1808-1874

Civera Satorres, Manuel. Primera conversasió entre Saro Perrengue, carreter de Godella, y el doctor Cudol, abogat de Valensia, sobre haber ...
Llegeix Més

GUERRES, REVOLUCIONS I CONTRAREVOLUCIONS. ‘El Mole’ (1837-1870)

El Mole. Valensia : Imprenta de López, 1837-1870. BVNP. Col·lecció Valenciana El Robespierre español i La Gazeta del Cielo, Las ...
Llegeix Més

GUERRES, REVOLUCIONS I CONTRAREVOLUCIONS. El virgo de Visanteta…

Portada exterior Portada interior Bernat i Baldoví, Josep (1809-1864). Comèdia nova en un acte, titulada El virgo de Visanteta y ...
Llegeix Més

BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica.

El Pare Mulet : semanari impolític y bóu sólt / dirichit ... per Constantino Llombart. Valencia : [s.n.], 1877. BVNP ...
Llegeix Més

BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica. ‘La Moma’ (1885-1886)

La Moma : periòdic ballador y batallador. T. 1 (1885). Valencia : [s.n.], 1885-1886. BVNP. Biblioteca Carreres ...
Llegeix Més

BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica. ‘La Degollà’ (1890)

La Degollà. Any 1, núm. 4 (19 gen. 1890). Valencia : Imp. Juan Guix, 1890. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica.. ‘El As de Bastos’ (1893)

El As de Bastos : semanario satírico festivo. Valencia : R.R.R., 1893. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica. ‘Nelo El Tripero’ (1894)

Nelo El Tripero : semanari : pórc, no, gráfic. Any 1, núm. 2 (21 oct. 1894). Valencia : [s.n.], [1894] ...
Llegeix Més

BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica. ‘El Latigazo’ (1898)

El Latigazo : periódico satírico, impolítico, cargado de azufre. Valencia : Oficina Tipográfica El Latigazo, [1898?-189-]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX

Blasco Ibáñez, V. "Corpus Valencià". En El Cuento del dumenche. Núm. 24 (11 jun. 1914). BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu El ...
Llegeix Més

SÀTIRA I CULTURA POPULAR. La Cotorra del Mercat, El Drac del Patriarca, etc.

Rafael Solaz Albert. Cotorra del Mercat. 2016. Dibuix Rafael Solaz Albert. Drac del Patriaraca. 2016. Dibuix ...
Llegeix Més

SÀTIRA I CULTURA POPULAR. El Nano del carrer En Llop

Un esperit poètic singular, amb mostres d'abundant capacitat d'imaginació i d'inventiva, ha fet del poble valencià el creador anònim d'una ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. La Barraca (1903)

La Barraca : semanari radical pera la chent de barral. Núm. 1 (12 abr. 1903). Valencia : [s.n.], 1903-[1905] (Valencia ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘La Bata blanca’ (1904)

La Bata blanca : semanario político rabioso. Año 1, n. 2 (12 jun. 1904). Valencia : [s.n.] , [1904-190?] (Valencia ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘La Traca’ (1912-1938)

La Traca : semanari bilingüe festiu y lliterari. Època 2, any 5, núm 72 [i.e. 71] (15 març 1913). Valencia ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘El Tio Cuc’ (1914-[1936])

El Tio Cuc : diputat a Corts per El Rebolledo, defensor de la chusma y de la chent de tro ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘El Pardalero’ (1915)

El Pardalero : semanari festiu, pare de la grasia, chermá de la juerga y cosí del bon humor. Any 1, ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘El Fallero’ (1921-1936)

El Fallero : periòdic festero, buñolero y sandunquero. Any 1930. Valencia : [Carceller], 1921-1936. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

MONÀRQUICS I REPUBLICANS. Començant el segle XX. ‘La Sombra’ (1924-1926)

La Sombra : semanari festiu y lliterari se publica tots els disaptes. Any 2, núm.31 (14 feb. 1925). Valencia : ...
Llegeix Més

REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. Els decisius anys trenta

El Piropo. Año 1, n. 18 (12 sept. 1931). Valencia : Editorial Carceller, 1931. BVNP. Col·lecció Valenciana La tercera dècada ...
Llegeix Més

REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. Els decisius anys trenta. ‘Bésame’. Núm. 17 (1932)

Bésame. Núm 17 (1932). Valencia : [Editorial Carceller], [1932]. BNVP. Col·lecció Valenciana - Arxiu Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. Els decisius anys trenta. ‘La Traca’. Núm. 1134 (1936)

La Traca. Valencia : La Traca, 1912-1938. Núm. 1134, coberta posterior (1936). BVNP. Bivaldi. Original col·lecció particular de Lamberto Ortíz ...
Llegeix Més

FRANQUISME: quaranta anys de censura

Forcada Polo, José. Els Calsonsillos de Roc [mecanoscrit, 1937]. Exemplar censurat. BVNP. Col·lecció Valenciana Les conseqüències, entre nosaltres, de la ...
Llegeix Més

FRANQUISME: quaranta anys de censura. Editorial Guerri

K-K-O Perragorda : el amigo de los niños. Valencia : Guerri, 1932-1937. BVNP. Col·lecció Valenciana Juntament amb la sàtira política ...
Llegeix Més

FRANQUISME: quaranta anys de censura

Armengol Machí, Rafael. Serie La matança del porc, 1. 1971. Oli sobre llenç. Reproducció per cortesia de l'autor. Original en ...
Llegeix Més

UNA NOVA OPORTUNITAT DEMOCRÀTICA: 1978-

Manuel Boix (1942-). Coloms. 1987. Reproducció per cortesia de l'autor Recuperada la democràcia, durant els primers anys es produí una ...
Llegeix Més
Corcó

UNA NOVA OPORTUNITAT DEMOCRÀTICA: 1978- . ‘El Corcó’ (1979)

El Corcó : revista ocasional a carta cabal . 1 nov. 1979. [Sueca] : Salvador Teodoro Campos, 1979-[198-?]. BVNP. Biblioteca ...
Llegeix Més

UNA NOVA OPORTUNITAT DEMOCRÀTICA: 1978- . ‘El Pardalot engabiat’ (1983)

El Pardalot engabiat : revista satírica menstrual. Núm. 1 (abr. 1983). Valencia : R. Galiana i Aragó, 1983- . BVNP ...
Llegeix Més

CANVIANT LES REGLES. Crisi, indignació, esperança. ESCIF, graffiti satíric i cultura popular

Escif [personatge de ficció, perfil de Faceboook]. Life is else where. [En línia] [Consulta: 16 jul. 2016] El segle XXI, ...
Llegeix Més

CANVIANT LES REGLES. Crisi, indignació, esperança. Pep Gimeno ‘Botifarra’

Pep Gimeno al Teatre Principal de València. Acte de commemoració del Trenta aniversari de l'editorial Bromera. Dimecres, 29 juny 2016 ...
Llegeix Més

CANVIANT LES REGLES. Crisi, indignació, esperança

Xavi Castillo News. [Cartell publicitari] [En lína] [Consulta: 3 ag. 2016] ...
Llegeix Més

AMB LA BIBLIOTECA VALENCIANA DIGITAL. Difonent amb tots els tresors de tots

La Biblioteca Valenciana Digital, Bivaldi, -bivaldi.gva.es- comença l'any 2002 com un projecte de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, amb l'objectiu ...
Llegeix Més

Bivaldi. Arxiu Familia Calpe de Sabino

La Matraca [Recurs electrònic]. 1916. Valencia : BVNP, 2016. Reproducció d'exemplars de la col·lecció privada de la familia Calpe de ...
Llegeix Més

Bivaldi. Arxiu Rafael Solaz

La Tronà [Recurs electrònic]. (1912). Valencia : BVNP, 2015. Reproducció d'exemplars de l'Arxiu Rafael Solaz Albert. BVNP. Bivaldi ...
Llegeix Més
joker