CANVIANT LES REGLES. Crisi, indignació, esperança. ESCIF, graffiti satíric i cultura popular

Escif [personatge de ficció, perfil de Faceboook]. Life is else where. [En línia] [Consulta: 16 jul. 2016]

El segle XXI, que havia començat amb la il·lusió que, almenys a Occident, la informació, les tecnologies i la gestió del coneixement estaven construint societats que deixarien arrere les crisis i que més endavant, amb el temps, això passaria també arreu del món, despertà de sobte del somni enmig d’una crisi de les més grans que es recordaven. Els pregonats efectes positius de la globalització no sols no s’estaven complint sinó que amenaçaven a devorar gran part de la riquesa sobre la qual s’assentava el benestar de les societats occidentals. Els efectes en la gent, arreu del món, foren, ràpidament, de reflexió, indignació i crítica. Una ona d’inconformisme recorregué els cinc continents. Pareixia com si els fonaments del món existent necessitaren ser repensats.
El siglo XXI, que había empezado con la ilusión que, al menos en Occidente, la información, las tecnologías y la gestión del conocimiento estaban construyendo sociedades que iban dejando atrás las crisis; y que, del mismo modo, con el tiempo, ocurriría lo mismo en el resto del mundo, despertó de repente del sueño en medio de una de las crisis más grandes que se recordaban. Los pregonados efectos positivos de la globalización no sólo no se estaban cumpliendo sino que amenazaban con devorar gran parte de la riqueza sobre la cual se asentaba el bienestar de las sociedades occidentales. Los efectos en la gente, en todo el mundo, serían, rápidamente, de reflexión, indignación y crítica. Una ola de incorformismo recorrió los cinco continentes. Parecía que los fundamentos del mundo existente necesitaran ser repensados.
jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment