UNA NOVA OPORTUNITAT DEMOCRÀTICA: 1978-

Manuel Boix (1942-). Coloms. 1987. Reproducció per cortesia de l’autor

Recuperada la democràcia, durant els primers anys es produí una eclosió de publicacions satíriques molt lligada a l’èpica de la lluita antifranquista, però que mai va aplegar al nivell de lideratge d’altres temps. Seran publicacions restringides als àmbits sectorial i local, iniciatives que en cap cas no aconsegueixen ultrapassar les limitacions derivades d’una manca de solidesa de projecte, mal compensada amb importants dosis de voluntarisme. Les suecanes El CorcòEl Nano Calent, juntament amb la gandienca El Dàtil, són paradigma de desenes com elles entre les locals. El Pardalot Engabiat ho pot ser d’una certa ‘inteligentzia’, lligada al món professional del periodisme, la comunicació i l’art. No obstant això, tant les unes com les altres eren molt lluny de disputar el lideratge que, en castellà i des de Barcelona, exerciren El PapusEl Jueves, publicació, esta última, líder en solitari des del tancament de la primera.
Recuperada la democracia, los primeros años se produjo una eclosión de publicaciones satíricas muy ligada a la épica de la lucha antifranquista sin reunir, sin embargo, el nivel de liderazgo otros tiempos. Serán publicaciones restringidas a los ámbitos sectorial y local, iniciativas que en ningún caso consiguen sobrepasar las limitaciones derivadas de una carencia de solidez de proyecto, difícilmente compensada con importantes dosis de voluntarismo. Las suecanas El Corcò y El Nano Calent junto con la gandiense El Dàtil son paradigma de decenas como ellas entre las locales. El Pardalot Engabiat lo fue así mismo de una cierta inteligentzia ligada al mundo profesional del periodismo, la comunicación y el arte. Unas y otras quedan muy lejos de disputar el liderazgo que en castellano,  desde Barcelona, ejercieron El Papus y El Jueves, publicación, esta última, líder en solitario desde el cierre de la primera.
jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment