REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. Els decisius anys trenta

El Piropo. Año 1, n. 18 (12 sept. 1931). Valencia : Editorial Carceller, 1931. BVNP. Col·lecció Valenciana

La tercera dècada del segle XX marcarà en molts sentits el futur dels valencians, com el de tots els europeus i de quasi tots els habitants del planeta. Hi havia una nova guerra mundial a les portes i amb ella la humanitat mostraria un rostre que ningú, llavors, no coneixia ni s’esperava. Fins aleshores -i per damunt d’una crisi econòmica que s’escampava des de Wall Street- havíem viscut un període de gran llibertat i dinamisme, una expansió cultural i també vital de primer ordre. Així és. Mentre les tensions s’havien mantingut dins d’unes regles civilitzades, havien produït riquesa cultural en abundància. Hi hagué creadors de dreta catòlica, com Esteve Victoria, o d’esquerra, valencianista o republicana, com Almela i Vives, Batiste Conca o el mateix Carceller, i de la seua confrontació satírica esdevingueren joies com les del primer, publicades en la seua secció del Diario de Valencia anomenada “Dècimes del dia”, o les de Cudol, pseudònim amb què el prevere Andreu Martí Sanz escrivia en la Revista de Gandia; també es publicaren creacions satíriques en El Fallero, El País Valencià, El Piropo, etc. La Guerra Civil espanyola, avantsala de la Segona Guerra Mundial, elevaria el to satíric en les publicacions d’un i l’altre bàndol.
La tercera década del siglo XX marcará en muchos sentidos el futuro de los valencianos, como el de todos los europeos y de casi todos los habitantes del planeta. Una nueva guerra mundial estaba en las puertas y con ella la humanidad mostró un rostro que nadie, hasta entonces, conocía, ni se imaginaba. Fue durante un breve periodo, y a pesar de la crisis económica que ya se esparcía desde Wall Street, un periodo de gran libertad y dinamismo, de una expansión cultural y también vital de primer orden. Las tensiones, mientras se mantuvieron dentro de reglas civilizadas produjeron riqueza cultural en abundancia. Hubo creadores de derecha católica, como Esteve Victoria, y de izquierda, valencianista o republicana, como Almela i Vives, Batiste Conca o el mismo Carceller. De su confrontación satírica nacieron joyas, como las publicadas por el primero en su sección del Diario de Valencia llamada “Décimas del día”; o las de Cudol, pseudónimo con que el presbítero Andreu Martí Sanz escribía en la Revista de Gandia. También se publicaron creaciones satíricas en El Fallero, El País Valencià, El Piropo, etc. La Guerra Civil española, antesala de la mundial elevaría el tono satírico en las publicaciones de los dos bandos.
jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment