SÀTIRA I CULTURA POPULAR. El Nano del carrer En Llop

Un esperit poètic singular, amb mostres d’abundant capacitat d’imaginació i d’inventiva, ha fet del poble valencià el creador anònim d’una mena de mitologia que des d’antic habita en l’imaginari popular, i que integra figures famoses com la Cotorra del Mercat, el Drac del Patriarca, el Pardal de Sisò, la Tartaruga dels obrers de vila i d’altres, algunes de les quals desfilen també en la Processó del Corpus. Segurament amb el Nano -un relleu escultòric que, a principis del segle XX, el director de La Traca va rescatar de la façana d’un edifici del carrer En Llop que anava a ser enderrocat- assistim a una de les darreres manifestacions de la desbordant imaginació popular valenciana, una imaginació que va atorgar al Nano la capacitat de trobar nòvio a les xicones que li tocaven el cul.

Rafael Solaz Albert. Engonari de la llotja dels oliers. 2016. Dibuix

Un singular espíritu poético, con muestras de abundante capacidad de imaginación y de inventiva ha hecho del pueblo valenciano el anónimo creador de un tipo de mitología que desde antiguo habita en el imaginario popular, integrando figuras famosas como la Cotorra del Mercat, el Drac del Patriarca, el Pardal de Sisò, la Tartaruga dels obrers de vila y otras, algunas de las cuales desfilan también en la Procesión del Corpus. Seguramente con el Nano -relieve escultórico rescatado a principios del siglo XX por el director de La Traca de la fachada de un edificio de la calle En Llop que iba a ser demolido- asistimos a una de las últimas manifestaciones de esa desbordante imaginación popular valenciana que le otorgó la capacidad de encontrar novio a las chicas que le tocaran el culo.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment