BUSCANT ESTABILITAT. La Restauració Borbònica.

El Pare Mulet : semanari impolític y bóu sólt / dirichit … per Constantino Llombart. Valencia : [s.n.], 1877. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu
Inspirada en el sistema d’alternança del parlamentarisme anglés, la restauració borbònica en la figura d’Alfons XII pretenia posar final a més de sis dècades de conflictes que havien enfrontat, alternativament, liberals i carlins, progressistes i moderats o monàrquics i republicans. De les dificultats d’aquella empresa feren crònica molt prompte revistes satíriques com La Traca, de Lluch Soler i Cebrián Mezquita, o La Tronà, de Lluís Bernat, entre moltes altres. Es tracta de publicacions escrites en valencià, i també en castellà, com si s’utilitzaren indistintament les dos llengües. Però cal dir que es tractava d’una igualtat limitada al terreny de la comunicació popular, com s’encarreguen de recordar-ho publicacions com El Calendari Llemosí on Constantí Llombart reivindica la necessitat d’ampliar la dignitat i l’ús del valencià més enllà del llenguatge col·loquial i del carrer. La Traca va ser la primera i més emblemàtica de moltes altres revistes que, amb sort diversa, van proliferar en l’època. La seua continuïtat, fragmentada en successives etapes, s’allarga fins al final de la Guerra Civil, per a ser després esborrada, literalment, de la nostra memòria.

La Restauración Borbónica en la figura de Alfonso XII pretendió poner final, inspirándose en el sistema de alternancia del parlamentarismo inglés, a más de seis décadas de conflictos en los que alternativamente, liberales y carlistas, progresistas y moderados o monárquicos y republicanos se habían estado enfrentando. De las dificultades de esta empresa levantan acta muy pronto revistas satíricas como La Traca, de Lluch Soler y Cebrián Mezquita, o La Tronà, de Lluís Bernat, entre muchas otras. Se trata de publicaciones escritas, muchas de ellas, en valenciano; y en castellano otras, como si las dos lenguas se utlilizaran indistintamente. Sin embargo, se trataba de una igualdad limitada al terreno de la comunicación popular, como se encargaron de recordarlo publicaciones como El Calendari Llemosí en la que Constantí Llombart reivindica la necesidad de ampliar la dignidad y uso del valenciano más allá del lenguaje coloquial y de la calle. La Traca fue la primera y más emblemática de muchas otras revistas, que con suerte diversa, proliferaron en la época. Su continuidad, fragmentada en sucesivas etapas, se prolongará hasta el final de la Guerra Civil, para ser después borrada, literalmente, de nuestra memoria.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment