GUERRES, REVOLUCIONS I CONTRAREVOLUCIONS. El virgo de Visanteta…

virgo visenteta cuberta interior virgo coberta interior
Portada exterior Portada interior

Bernat i Baldoví, Josep (1809-1864). Comèdia nova en un acte, titulada El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho / escrita en vers, y una poqueta brosa per una musa més puta que les gallines. [Edició subreptícia]. BVNP. Bivaldi, original en Arxiu Rafael Solaz Albert

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment