COL·LOQUIS SEGLES XVII I XVIII

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama, torna al altre dia a dirli mes requiebros, y acabarla de madurar, pera tendrela segura / compost per lo mateix insigne llaurador, letor jubilat de Agricultura …y la millor ma pera empeltar els arbres ; [Carlos Ros] ; segona part. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell

Els col·loquis al XVII i XVIII. Sota esta rúbrica agrupem acudits, cançons, raonaments, xascos i altres denominacions de documents que tenen en comú expressar-se en llenguatge popular i to satíric. Tot fa pensar que abastaren una amplíssima divulgació,  molt més gran de la que, majoritàriament en forma impresa, ens ha aplegat i que devia córrer, segurament, en còpies manuscrites per les places i carrers de ciutats, pobles o llogarets. Abans que es generalitzara la premsa escrita, i durant molt de temps convivint amb ella, era el canal habitual de comunicació, no sols de notícies sinó també de tot tipus de rumors, més o menys en sintonia amb les fílies i fòbies del poble comú. Que la Inquisició i la Censura controlaren el seu accés a la impremta no significa que amb això aconseguiren impedir una divulgació que, segurament, va ser molt important.  

Els col·loquis al XVII i XVIII. Bajo esta rúbrica agrupamos chistes, canciones, raonaments, chascos y otras denominaciones de documentos que tienen en común expresarse en lenguaje popular y tono satírico. Parece ser que abarcaron una amplísima divulgación, mucho mayor que aquella que, principalmente en forma impresa, nos ha llegado, y que correría, seguramente, en copias manuscritas por las plazas y calles de ciudades, pueblos o aldeas. Antes que se generalizara la prensa escrita, y durante mucho tiempo conviviendo con ella, era el canal habitual de comunicación, no solo de noticias sino también de todo tipo de rumores más o menos en sintonía con las filias i fobias del pueblo común. Que la Inquisición i la Censura controlaran su acceso a la imprenta no significa que con ello consiguieran impedir una divulgación, que seguramente, fue muy importante.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment