PRECOL·LOQUIS SEGLES XV I XVI. La brama dels llauradors… [ca. 1490]

Verger, E.J. “La brama dels llauradors…” [fragment] publicat per Artur Alvárez en Aquells poetes [en línia]. [Consulta: 3 juliol 2016]

“El vigor i el realisme amb què són dibuixats els caràcters dels personatges, l’aire desvergonyit, solt i llicenciós del diàleg, i àdhuc el fet de predominar-hi l’acció sobre la descripció, emparenten aquest col·loqui del Quatre-cents amb els que tindrien tant d’apogeu en els segles XVIII i XIX, molts dels quals tenen també, com aquest, un sentit rudimentàriament teatral. Ben bé podríem afirmar que és el paradigma més antic del gènere que coneixem avui.
No tornem a trobar peces catalogables com a col·loquis abans de la segona meitat del Cinc-cents, i ben mirat no en són gaires els exemples citables.”
En Blasco Laguna, R. La insolent sàtira antiga. Xàtiva : Ajuntament, 1985.

“El vigor y el realismo con que son dibujados los rasgos de los personajes, el aire desvergonzado, suelto i licencioso del diálogo, e incluso el hecho de predominar la acción sobre la descripción, emparentan este coloquio del siglo XV con los que tendrían tanto apogeo en los siglos XVIII i XIX, muchos de los cuales tienen también, como este, un sentido rudimentariamente teatral. Bien podríamos afirmar que es el paradigma más antiguo del género que conocemos hoy.
No volvemos a encontrar piezas catalogables como coloquios antes de la segunda mitad del Quinientos, y de hecho no son muchos los ejemplares citables.”
En Blasco Laguna, R. La insolent sàtira antiga. Xàtiva : Ajuntament, 1985.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment