PRECOL·LOQUIS SEGLES XV I XVI

Lo procés de les olives é Disputa des jovens hi des vells / fet per alguns trovadors que avant se nomenen, [Bernat Fenollar, Jaume Caçull, Joan Moreno]. València : Lope de la Roca, 1497. Gravat. BVNP. Bivaldi (Original en Biblioteca Històrica de la UV)

És ja en el segle XV que al Regne de València es viu una etapa d’esplendor que abasta des de l’economia fins a la cultura i que té en la literatura figures de primer ordre, com ara Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella, Bernat Fenollar, etc. Hi apareix també una rica narrativa en la qual, en molts casos, es fa servir un llenguatge col·loquial de to satíric inspirat en la llengua popular.

PRECOLOQUIOS SIGLOS XV Y XVI. Es ya en el  siglo XV cuando en el Reino de Valencia se vive una etapa de esplendor que abarca desde la economía hasta la cultura y que tiene en la literatura figuras de primer orden como Ausiás March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Rois de Corella, Bernat Fenollar, etc. En él aparece también una rica narrativa que, en muchos casos, utiliza un lenguaje coloquial de tono satírico inspirado en la lengua popular.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment