‘El virgo de Visanteta’ [Edició subreptícia]. Làmina psicalíptica interior.

Bernat i Baldoví, Josep (1809-1864). Comedia nova en un acte, titulada El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho / escrita en vers, y una poqueta brosa per una musa més puta que les gallines. [Edició subreptícia, Benimamet : Imprenta de Llepa-Crestes, 1845]. Làmina psicalíptica interior. BVNP i Col·lecció particular, Arxiu Rafael Solaz Albert
jokerjoker
No Comments

Post a Comment