‘Libre de les dones’ (1561)

Sign.: XVI/593

Libre de les dones : mes verament dit de consells profitosos y saludables axi per al regiment y orde de la vida humana … / fet per lo … mestre Iaume Roig ; ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes , y de nou affegit la disputa o proces de viudes y donzelles fet per … Iaume Siurana … y Lloys Ioan Valenti … ab vna sentencia del honorable Andreu Marti Pineda notari. En Valencia : Per Ioan de Arcos, a les espatles del studi general : Venense en casa de Olzina llibrer …, 1561. BVNP. Biblitoteca Carreres

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment