Colecció 26 de Coloquis valencians [Manuscrit, ca. 1795] : Dos Pasets y una Matraca, varies Decimes y una glosada / Replegat de diferentes paperotes per B.E.

Nicolau Primitiu/F-5263

Colecció 26 de Coloquis valencians [Manuscrit] : dos Pasets y una Matraca, varies Decimes y una glosada / Replegat de diferentes paperotes per B.E [Joan Baptista Escorigüela]. — [1795-1810]. BVNP. Manuscrits.

jokerjoker
No Comments

Post a Comment