Guerau de Montmajor, Gaspar. ‘Breu descripció…’ (1586)

Nicolau Primitiu/F-5263

Breu descripció dels mestres que anaren a besar les mans a majestat del Rei don Felip al Real de la Ciutat de València a 8 de febrer any 1586 / feta per lo venerable mestre Gaspar Guerau de Montmajor ; notícia preliminar i edició a cura d’Antoni Furió. València : Universitat de València, 1999. BVNP. Biblioteca Martínez Guerricabeitia

jokerjoker
No Comments

Post a Comment