Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama… [ca. 1750]

Nicolau Primitiu/F-5263


Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama, torna al altre dia a dirli mes requiebros, y acabarla de madurar, pera tendrela segura / compost per lo mateix insigne llaurador, letor jubilat de Agricultura …y la millor ma pera empeltar els arbres ; [Carlos Ros] ; segona part. [S. l. : s. n., c.a. 1752]. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell.

jokerjoker
No Comments

Post a Comment