Exposició del 6 d’octubre de 2016 a 9 gener 2017

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, sala ‘Pere Maria Orts’ del monestir de Sant Miquel dels Reis a la ciutat de València
premsa satirica

Recorregut expositiu per les restes documentals que al llarg de cinc segles han deixat els valencians en la seua particular i satírica manera de veure el món. La nostra sàtira, ja present en els precol·loquis del XV, a través d’un llarg recorregut ha anat configurant una cultura popular que des dels col·loquiers del XVIII s’estén al teatre popular i a la important premsa satírica valenciana. Un cabalós riu de cultura popular ple de braçals. D’un d’ells, el de la premsa satírica, es mostren les principals realitzacions.

Recorrido expositivo a lo largo de los restos documentales que a lo largo de cinco siglos han dejado los valencianos en su particular i satírica manera de ver el mundo. Nuestra sátira, ya presente en los precoloquios del XV, a través d’un largo recorrido ha ido configurando una cultura popular que des de los col·loquiers del XVIII se extiende al teatro popular y a la importante prensa satírica valenciana. Un caudaloso río de cultura popular lleno de afluentes. De los principales, especialmente el de la prensa satírica se muestran las principales realizaciones.